kurz USD EUR 25,340
 
Poskytnutí poštovní doručovací adresy v Praze pro zveřejnění a příjem poštovních a kurýrních zásilek. Vhodné např. pro eshopy a začínající projekty

ZŘÍZENÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY

ZŘÍZENÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY PODNIKU ZAHRANIČNÍ PRÁVNICKÉ OSOBY

 

Nabízíme vám zřízení organizační složky zahraniční společnosti a udělení souhlasu s umístěním sídla organizační složky v České republice (Praze). 

Našim klientům nabízíme plný servis při zřízení organizační složky na území České republiky zahrnující vyřízení všech nutných administrativních kroků na úřadech, u notáře a rejstříkovém soudu vč. poskytnutí adresy sídla. Cena služny na klíč začína na 16.800 Kč a zahrnuje notářské a soudní poplatky.

 
Založení organizační složky je levnější, rychlejší a následující fungování efektivnější oproti zakládání dceřiné společnosti - nového s.r.o. na území České republily.

 

Co je organizační složka?

Organizační složka podniku je zvláštní formou podnikatelské činnosti v zahraničí (např. slovenské, polské, kyperské, anglické nebo německé společnosti). Jelikož jedná se pouze o pobočku společnosti, zahraniční organizační složka nemá vlastní právní formu ani procesní způsobilost. Veškeré úkony dělají se na základě zahraniční právní osobnosti, ale účetnictví zahraniční orgaizační složka vede sama pro sebe. Organizační složku vede tzv. vedoucí organizační složky. Organizační složka zahraničního podniku vzniká zapsáním do  obchodního rejstříku.

 


Námi nabízené zřízení organizační složky zahrnuje tyto služby a úkony:

  • Kompletní přípravu dokumentů potřebných k získání rozhodnutí o založení organizační složky. Zpracování všech nutných informací a formulářů pro žádost o vydání živnostenského oprávnění a zápis do obchodního rejstříku.
  • Příprava a vyplnění všech podkladů pro získání živnostenského oprávnění včetně povinných příloh a listin.
  • Přípravu a zpracování informací pro rejstříkový soud
  • Kompletní správu průběhu ohlášení živnosti
  • Notářské poplatky
  • Správní poplatek živnostenského úřadu
  • Soudní poplatek obchodního rejstříku
  • Správní poplatek katastrálního úřadu
  • Zastoupení před úřady formou plné moci

Cena založení organizační složky: 18.700 Kč *

* pozn.: Konečné náklady na zřízení organizační složky v České Republice mohou být různé. Cena nezahnuje poplatky spojené s poskytnutím sídla.

 

Právní forma organizační složky


Právní forma založení organizační složky je buď společnost s ručením omezeným, nebo akciová společnost. Forma organizační složky se odvíjí od právní formy její mateřské společnosti.

 

Poskytnutí sídla organizační složce v Praze
 

Sídlo organizační složky zahraničního podniku na území ČR je jedním z nutných předpokladů pro jeho zápis do obchodního rejstříku. Více informací o poskytnutí sídla pro společnosti (organizační složku) najdete na stránkách našich stránkách.
 

SÍDLO PRO FIRMY
RYCHLÉ KONTAKY
7 DNÍ V TÝDNU

Pobřežní ulice
186 00 Praha 8-Karlin

  000 000 000

SÍDLO PRO FIRMY
RYCHLÉ KONTAKTY
7 DNÍ V TÝDNU

Pobřežní ulice
186 00 Praha 8-Karlin