kurz USD EUR 25,340
 
Poskytnutí poštovní doručovací adresy v Praze pro zveřejnění a příjem poštovních a kurýrních zásilek. Vhodné např. pro eshopy a začínající projekty

Sídlo akciové společnosti

Souhlas s umístěním sídla společnosti

Souhlas vlastníka je tzv. „právním důvodem k užívání nemovitosti". Kromě souhlasu vlastníka je možné právní důvod prokázat například i nájemní smlouvou, nebo výpisem z katastru nemovitostí, pokud je vlastníkem nemovitosti přímo právnická osoba.

Sídlo akciové společnosti v zakladatelském dokumentu

Sídlo je jednou z položek, kterou musí ze zákona zakladatelská smlouva nebo listina obsahovat, aby mohla být společnost zapsána do obchodního rejstříku.

Domněnka správnosti zápisu sídla v obchodním rejstříku

Čím dál více využívanou službou je poskytnutí sídla společnosti, kdy firma ve skutečnosti v sídle uvedeném v obchodním rejstříku nesídlí, ale má ho pronajaté od společností, které sídla za úplatu poskytují. Jelikož je podle zákona možné zapsat do obchodního rejstříku i sídlo, ve kterém akciová společnost sídlí pouze formálně, není tento zvláštní postup ničím výjimečným. Vždy ale platí domněnka správnosti zápisu ve veřejném rejstříku, proto se kdokoliv může na základě tohoto zápisu dovolávat sídla uvedeného v tomto rejstříku.

Místní příslušnost obchodního rejstříku

K zápisu do veřejného rejstříku, v tomto případě do obchodního rejstříku, dochází před rejstříkovým soudem v obvodě, ve kterém chce mít akciová společnost své sídlo. Funkci rejstříkových soudů plní krajské soudy, s výjimkou kraje Středočeského, pro který je rejstříkovým soudem Městský soud v Praze.

SÍDLO PRO FIRMY
RYCHLÉ KONTAKY
7 DNÍ V TÝDNU

Pobřežní ulice
186 00 Praha 8-Karlin

  000 000 000

SÍDLO PRO FIRMY
RYCHLÉ KONTAKTY
7 DNÍ V TÝDNU

Pobřežní ulice
186 00 Praha 8-Karlin