kurz USD EUR 25,265
 
Poskytnutí poštovní doručovací adresy v Praze pro zveřejnění a příjem poštovních a kurýrních zásilek. Vhodné např. pro eshopy a začínající projekty

Sídlo evropské společnosti

Sídlo evropské společnosti SE a podmínky a možnosti přemístění sídla SE

Proces přemístění sídla SE je upravováno jak nařízením, tak i zákonem o Evropských společnostech. Ze zákona je možné sídlo společnosti SE umístit do jakéhokoliv státu Evropské unie, nehledě na sídla zakládajících společností.

Pokud je evropská společnost založena přeměnou již existující akciové společnosti, uplatňuje se vymezení, jež přemístění sídla současně s přeměnou na evropskou akciovou společnost zakazuje. V takovém případě musí sídlo SE setrvat v zemi sídla původní akciové společnosti.  

Velkou výhodou a zároveň novinkou bezesporu je, že evropská akciová společnost může své sídlo přemístit do jiného státu EU, aniž by to vedlo k zániku společnosti a založení nové právnické osoby. Z toho vyplývá, že přemístění sídla SE je opřeno na zachování její právní osobnosti za soudobé změny práva, kterým se evropská akciová společnost řídí. Předpokladem pro přemístění sídla SE je zpracování projektu přemístění výkonným orgánem společnosti a následné zveřejnění přemístění. Povinné je rovněž uveřejnit zprávu o přemístění sídla, jež objasní všechna právní a ekonomická hlediska přemístění sídla a rovněž jeho důsledky vyplývající pro věřitele, akcionáře i zaměstnance.

Mezi další předpoklady přemístění sídla patří akceptování rozhodnutí o přemístění valnou hromadou společnosti a obdržení osvědčení dokazující splnění všech požadavků ve vztahu k ochraně menšinových věřitelů a akcionářů evropské akciové společnosti. Toto osvědčení vydává notář v České republice. Na základě osvědčení je teprve možné podat návrh na zápis SE na rejstřík cílového státu. Dnem, ke kterému je SE zapsána do rejstříku určeného pro nové sídlo nabývá přemístění sídla účinnosti. Po zveřejnění nového zápisu je zápis nového sídla uveden v účinnost vůči třetím osobám. Je důležité myslet na to, že ani po uveřejnění zápisu týkajícího se přemístění sídla nejsou vazby SE za stát původního sídla úplně přerušeny. Věřitelé pohledávek vzniklých dříve než přemístění sídla nabylo účinnosti, mohou žalovat evropskou akciovou společnost ve státě, kde SE původně sídlila.  Změna sídla evropské společnosti navíc nemůže proběhnout v případě, že je společnost v likvidaci a je-li vůči ní vedeno řízení o prohlášení konkurzu či jiné podobné řízení.

SÍDLO PRO FIRMY
RYCHLÉ KONTAKY
7 DNÍ V TÝDNU

Pobřežní ulice
186 00 Praha 8-Karlin

  000 000 000

SÍDLO PRO FIRMY
RYCHLÉ KONTAKTY
7 DNÍ V TÝDNU

Pobřežní ulice
186 00 Praha 8-Karlin