kurz USD EUR 25,290
 
Poskytnutí poštovní doručovací adresy v Praze pro zveřejnění a příjem poštovních a kurýrních zásilek. Vhodné např. pro eshopy a začínající projekty

Sídlo korporace

Přemístění sídla korporace do jiného evropského státu počítá se změnou právní formy na tu, která je upravována právním řádem státu, do kterého chce korporace své sídlo přemístit.

Sídlo společnosti v likvidaci, insolvenční řízení

Přemístění sídla společnosti je zakázáno v případě, že je společnost v likvidaci nebo je proti ní zahájeno insolvenční řízení.

Přemístění sídla korporace

V projektu přemístění sídla by měly být vzaty v úvahu také zvláštní náležitosti, jako jsou důsledky na právo vlivu zaměstnanců, práva na ochranu věřitelů a společníků. Možnost přemístění sídla obchodní společnosti a družstva do jiného členského státu přináší mnoho výhod. Hlavním důvodem přesunutí sídla společnosti do zahraničí je zcela jistě daňová legislativa.

Přemístění sídla do České republiky využívají hlavně střední a větší společnosti, častokrát s jasnými strategickými plány jako je vstup na zahraniční trhy apod. Pro přemístění sídla obchodní společnosti a družstva do zahraničí je vyžadováno notářské osvědčení. Účinky přemístění korporace do jiného členského státu EU nastávají zápisem do obchodního rejstříku příslušného státu, pokud právo dané země nestanoví jinak. V takovém případě by účinky přemístění sídla do zahraničí nastaly v souladu s předpisy daného evropského státu nebo výmazem společnosti z daného obchodního rejstříku.

SÍDLO PRO FIRMY
RYCHLÉ KONTAKY
7 DNÍ V TÝDNU

Pobřežní ulice
186 00 Praha 8-Karlin

  000 000 000

SÍDLO PRO FIRMY
RYCHLÉ KONTAKTY
7 DNÍ V TÝDNU

Pobřežní ulice
186 00 Praha 8-Karlin