Poskytnutí poštovní doručovací adresy v Praze pro zveřejnění a příjem poštovních a kurýrních zásilek. Vhodné např. pro eshopy a začínající projekty

Trvalý pobyt, trvalé bydliště, místo trvalého pobytu pro občany ČR a cizince

Poskytujeme souhlas pro umístění adresy trvalého pobytu (tzv. místo trvalého pobytu). Naše služba se skvěle hodí jak pro občany ČR, tak i pro cizince.

Trvalý pobyt / Trvalé bydliště / Přechodné bydliště

Občané České Republiky jsou oprávnění si svobodně vybrat své místo trvalého pobytu. Nezletilí občané mívají místo trvalého pobytu podle matky, nebo otce. Trvalé bydliště je vždy jen jedno, a to v objektu určeném pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci označeném číslem popisným, evidenčním nebo orientačním (Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech).

Důvodem ke změně trvalého bydliště/ trvalého pobytu / přechodného pobytu není jen obava z návštěvy exekutora, ale často ryze praktické záležitosti - doručování korespondence, přístup dětí do školek, škol, nemocnic, k lékaři, možnost parkování, volby, poskytování sociálních dávek či příspěvku na bydlení, přístup ke službám a mnohé další.  Podnikáte a máte trvalé bydliště na Městském úřadě? Bydlíte v pronájmu, jehož majitel Vám odmítá poskytnout souhlas s trvalým nebo přechodným bydlištěm? Potřebujete přehled o došlé korespondenci na email nebo SMS? Chcete být kontaktní vůči úřadům a třetím osobám? Nabízíme pomoc – naše trvalé bydliště.

Předáme Vám souhlas s umístěním trvalého bydliště, nebo ohlášení změny trvalého pobytu vyřídíme za Vás na základě plné moci.

 • Změna trvalého pobytu na základě plné moci - 2.000 CZK

 • Změna místa podnikání na základě plné moci - 2.000 CZK

 • Registrace místa podnikání na základě plné moci - 2.000 CZK + 1.000 CZK (poplatek úřadu)


Trvalý pobyt / trvalé bydliště / přechodné bydliště na adrese

  roční platba dvouroční platba platba na
10 let
roční platba s místem
podnikání pro OSVČ
Praha 5 5.500 Kč 9.500 Kč - 10.168 Kč
Praha 7 6.050 Kč 12.100 Kč 12.100 Kč 7.250 Kč
Most / Obrnice 1.188 Kč 2.376 Kč 11.880 Kč -
Teplice - Hostomice 1.188 Kč 2.376 Kč 11.880 Kč -
Mladá Boleslav - Chotětov 1.188 Kč 2.376 Kč 11.880 Kč -
Mělník - Spokyšl 1.188 Kč 2.376 Kč 11.880 Kč -
Čáslav - Koudelov 1.188 Kč 2.376 Kč 11.880 Kč -
Děčín - Dobrná 1.188 Kč 2.376 Kč 11.880 Kč -
Rýmařov - Jamartice 1.188 Kč 2.376 Kč 11.880 Kč -
Dolejší Hůrky 1.188 Kč 2.376 Kč 11.880 Kč -
Velvary - Hospozín 1.188 Kč 2.376 Kč 11.880 Kč -
Třeboň - Mláka 1.188 Kč 2.376 Kč 11.880 Kč  

 

 

 

 

 

 

 

 


Trvalý pobyt a místo podnikání

Naše adresa může být do živnostenského rejstříku zapsána pouze s naším výslovným souhlasem na základě právního podkladu o užívání místa podnikání. Po podpisu smlouvy a úhradě služeb od nás získáte souhlas s umístěním místa podnikání. Dojde-li ke změně místa podnikání spolu se změnou trvalého pobytu bez našeho souhlasu, jste povinni zajistit přepsání místa podnikání na jinou adresu.

 

Změna trvalého bydliště / Změna trvalého pobytu - POSTUP

1. Návštěva matriky, obecního úřadu, městské části

 • Změnu ohlaste v místě nového trvalého pobytu. Odhlašování v místě předchozího trvalého pobytu není nutné, probíhá automaticky (Změnu ohlašuje osoba starší 15 let, zmocněnec (ověřená plná moc), zákonný zástupce)
 • Vyplňte Přihlašovací lístek k trvalému pobytu (vzor k náhledu ZDE) – je použitelný pouze na originálním tiskopise – k dispozici na ohlašovně 
 • Předložte platný občanský průkaz (v případě ukončení pobytu v cizině cestovní pas, v případě nabytí občanství ČR doklad o nabytí občanství), u dětí rodný list
 • Doložte úředně ověřené potvrzení vlastníka s ohlášením změny místa trvalého pobytu (vlastník může potvrdit souhlas na Přihlašovacím lístku před zaměstnancem ohlašovny), nebo doklad o užívání nemovitosti (výpis z katastru nemovitostí, list vlastnictví, nájemní smlouva, kupní smlouva)
 • Zaplaťte správní poplatek ve výši 50,- Kč (děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny)
 • Ohlašovna oddělí vyznačenou část občanského průkazu (roh) a vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu, které budete nosit do doby převzetí nového občanského průkazu s původním občanským průkazem.

2. Návštěva obecního úřadu s rozšířenou působností

 • Do 15 pracovních dnů podejte žádost o vydání nového Občanského průkazu
 • O občanský průkaz se strojově čitelnými údaji lze požádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností
 • O občanský průkaz bez strojově čitelných údajů lze požádat pouze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu žadatele
 • Předložte dosavadní občanský průkaz a potvrzení o změně
 • Žádost vytiskne pracovník na přepážce, současně pořídí digitalizovanou fotografii a podpis pro jeho digitalizaci. K žádosti o OP bez strojově čitelných údajů se přikládají 2 ks fotografií.
 • Správní poplatek se neplatí (důvodem vydání nového OP je změna údajů)

3. Osobní převzetí vyhotoveného občanského průkazu

 • Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji je vyhotoven do 30 dnů ode dne podání/předání žádosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
 • Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu občana do 15 dnů ode dne podání žádosti
 • Zkontrolujte údaje na vydaném průkazu
 • Potvrďte podpisem na žádosti převzetí občanského průkazu

PREMIUM SÍDLO PRO FIRMY
MŮŽETE NAVŠTÍVIT
7 DNÍ V TÝDNU

Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8-Karlin

  800 300 800

PREMIUM SÍDLO PRO FIRMY
MŮŽETE NAVŠTÍVIT
7 DNÍ V TÝDNU

Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8-Karlin

  800 300 800