kurz USD EUR 24,700
 
Poskytnutí poštovní doručovací adresy v Praze pro zveřejnění a příjem poštovních a kurýrních zásilek. Vhodné např. pro eshopy a začínající projekty

Trvalý pobyt, trvalé bydliště, místo trvalého pobytu pro občany ČR a cizince

Občané České Republiky jsou oprávnění si svobodně vybrat své místo trvalého pobytu. Nezletilí občané mívají místo trvalého pobytu podle matky, nebo otce. Trvalé bydliště je vždy jen jedno, a to v objektu určeném pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci označeném číslem popisným, evidenčním nebo orientačním (Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech).
 

Trvalý pobyt / Trvalé bydliště / Přechodné bydliště

Důvodem ke změně trvalého bydliště/ trvalého pobytu / přechodného pobytu jsou často ryze praktické záležitosti.  Podnikáte a máte trvalé bydliště na Městském úřadě? Bydlíte v pronájmu, jehož majitel Vám odmítá poskytnout souhlas s trvalým nebo přechodným bydlištěm? Potřebujete přehled o došlé korespondenci na email nebo SMS? Chcete být kontaktní vůči úřadům a třetím osobám? 

Službu a podklady vyřizuje přímo vlastník nemovitosti, kterému předáme Váš kontakt. V současnosti naši partneři nabízí tyto adresy: 


Trvalý pobyt / trvalé bydliště / přechodné bydliště na adrese

  roční platba dvouroční platba platba na
10 let
roční platba s místem
podnikání pro OSVČ
Praha 5 5.500 Kč 9.500 Kč - 10.168 Kč
Praha 7 6.050 Kč 12.100 Kč 12.100 Kč 7.250 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

Trvalý pobyt a místo podnikání

Adresa může být do živnostenského rejstříku zapsána pouze s výslovným souhlasem vlastníka nemovitosti na základě právního podkladu o užívání místa podnikání. Dojde-li ke změně místa podnikání spolu se změnou trvalého pobytu bez tohoto souhlasu, jste povinni zajistit přepsání místa podnikání na jinou adresu.

 

Změna trvalého bydliště / Změna trvalého pobytu - POSTUP

1. Návštěva matriky, obecního úřadu, městské části

 • Změnu ohlaste v místě nového trvalého pobytu. Odhlašování v místě předchozího trvalého pobytu není nutné, probíhá automaticky (Změnu ohlašuje osoba starší 15 let, zmocněnec (ověřená plná moc), zákonný zástupce)
 • Vyplňte Přihlašovací lístek k trvalému pobytu (vzor k náhledu ZDE) – je použitelný pouze na originálním tiskopise – k dispozici na ohlašovně 
 • Předložte platný občanský průkaz (v případě ukončení pobytu v cizině cestovní pas, v případě nabytí občanství ČR doklad o nabytí občanství), u dětí rodný list
 • Doložte úředně ověřené potvrzení vlastníka s ohlášením změny místa trvalého pobytu (vlastník může potvrdit souhlas na Přihlašovacím lístku před zaměstnancem ohlašovny), nebo doklad o užívání nemovitosti (výpis z katastru nemovitostí, list vlastnictví, nájemní smlouva, kupní smlouva)
 • Zaplaťte správní poplatek ve výši 50,- Kč (děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny)
 • Ohlašovna oddělí vyznačenou část občanského průkazu (roh) a vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu, které budete nosit do doby převzetí nového občanského průkazu s původním občanským průkazem.

2. Návštěva obecního úřadu s rozšířenou působností

 • Do 15 pracovních dnů podejte žádost o vydání nového Občanského průkazu
 • O občanský průkaz se strojově čitelnými údaji lze požádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností
 • O občanský průkaz bez strojově čitelných údajů lze požádat pouze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu žadatele
 • Předložte dosavadní občanský průkaz a potvrzení o změně
 • Žádost vytiskne pracovník na přepážce, současně pořídí digitalizovanou fotografii a podpis pro jeho digitalizaci. K žádosti o OP bez strojově čitelných údajů se přikládají 2 ks fotografií.
 • Správní poplatek se neplatí (důvodem vydání nového OP je změna údajů)

3. Osobní převzetí vyhotoveného občanského průkazu

 • Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji je vyhotoven do 30 dnů ode dne podání/předání žádosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
 • Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu občana do 15 dnů ode dne podání žádosti
 • Zkontrolujte údaje na vydaném průkazu
 • Potvrďte podpisem na žádosti převzetí občanského průkazu

SÍDLO PRO FIRMY
RYCHLÉ KONTAKY
7 DNÍ V TÝDNU

Pobřežní ulice
186 00 Praha 8-Karlin

  000 000 000

SÍDLO PRO FIRMY
RYCHLÉ KONTAKTY
7 DNÍ V TÝDNU

Pobřežní ulice
186 00 Praha 8-Karlin