kurz USD EUR 25,290
 
Poskytnutí poštovní doručovací adresy v Praze pro zveřejnění a příjem poštovních a kurýrních zásilek. Vhodné např. pro eshopy a začínající projekty

Vzor - Souhlas s umístěním sídla společnosti - právnícké osoby

VZOR SOUHLASU S UMÍSTĚNÍM SÍDLA SPOLEČNOSTI PRÁVNICKÉ OSOBY

 

Nově zakládaná nebo již existující právnická osoba (např. společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost) potřebuje k zápisu svého sídla do obchodního rejstříku a k získání živnostenského oprávněný ověřený souhlas majitele nemovitosti, v nichž bude mít podnikatel sídlo umístěno.


Souhlas s umístěním sídla společnosti slouží jako podklad pro zápis sídla podnikatele do obchodního nebo živnostenského rejstříku. Je nutné, aby nemovitost, ve které bude sídlo umístěno, byla v dokumentu přesně specifikována, to číslem popisným a/nebo orientačním (pokud možno oběma), číslem listu vlastnictví, na kterém je zapsána a údajem, u kterého katastrálního úřadu je nemovitost evidována. Zákonná úprava nově také vyžaduje, aby podpis na prohlášení o souhlasu s umístěním sídla byl úředně ověřen např. u notáře nebo na Czech Pointu. Při zápisu do obchodního rejstříku dále nesmí být toto prohlášení se spouhlasem s umístením sídla starší více než 3 měsíce.


Legislativa a sídlo podnikatele podle obchodního zákoníku a živnostenského zákona§37 Obchodního zákoníku:

Navrhovatel při návrhu na zápis do obchodního rejstříku doloží právní důvod užívání prostor, do nichž umístil sídlo nebo místo podnikání; to neplatí, pokud je právní důvod zjistitelný z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy. Věta první se použije i v případě návrhu na změnu zápisu v obchodním rejstříku. Podnikatel je povinen mít právní důvod užívání těchto prostor po celou dobu, kdy jsou tyto prostory zapsané v obchodním rejstříku jako jeho sídlo nebo místo podnikání. K doložení právního důvodu užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, případně prohlášení osoby oprávněné nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním souhlasí. Prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce a podpisy na něm musí být úředně ověřeny.

Podobně jako obchodní zákoník tuto problematiku upravuje i živnostenský zákon. Podle živnostenského zákona však není třeba užívací titul k sídlu (souhlas s umístěním sídla) prokazovat, pokud je sídlo společnosti již zapsáno do obchodního rejstříku.


§46 Živnostenského zákona:

Právnická osoba k ohlášení živnosti připojí doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo, není-li ohlašovaná adresa sídla již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, případně prohlášení osoby oprávněné nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním souhlasí.

 

Nabízíme Vám ke stažení a další úpravě vzor Souhlasu s umístěním sídla zdarma k další úpravě. Uvedený vzor souhlasu je pro poskytnutí souhlasu s umístěním sídla pro právnickou osobu  v případě, že majitelem nemovitosti je rovněž právnická osoba.

 

VZOR SOUHLASU KE STAŽENÍ ZDARMA

Vzor - Souhlas s umístěním sídla právnické osoby ke stažení zdarma (ve formátu MS Word)

 

NEBO SI OBJEDNEJTE SÍDLO OD NÁS A VYŘÍZENÍ ZMĚNY SÍDLA NA REJSTŘÍKOVÉM SOUDU MÁTE OD NÁS ZDARMA BEZ STAROSTÍ

Pokud máte zájem o poskytnutí sídla ma jedné z naších adres, rádi Vám potřebný souhlas s umístěním sídla zajistíme i na počkání do 15 minut. Více na SidloProFirmy.cz nebo volejte zdarma 800 300 800.

 

AKTUÁLNÍ AKCE A BONUSY

 

Změna sídla ZDARMA

Kredit 200 Kč na služby ZDARMA

Tisk, kopírování a Nespresso ZDARMA

3 hodiny jednací místnost ZDARMA

SMS notifikace ZDARMA

Změna sídla zdarma Kredit na uvítanou Bezplatný tisk zdarma Jednací prostory zdarma 3 hodiny SMS notifikace zdarma
Vyřízení změny sídla v hodnotě 2.000 Kč máte od nás zdarma, hradíte pouze kolek nebo notáře (je-li potřeba) Na uvítanou od nás dostane 200 Kč kredit na čerpání služeb sídla jako přeposílání pošty nebo pronájem jednací místnosti K dispozici je Vám v recepci Premium Sídlo bezplatné kopírovní, tisk a konzumace kávy Nespresso Každý měsíc až 3 hodiny pronájmu malé jednací místnosti s možnosti bezplatného upgradu na větší místnost SMS zprávy o příchozích zásilkách, vzkazích nebo informacích o klientském účtu z Asistenta24.cz váš mobil

 

PREMIUM SÍDLO, JEDNACÍ PROSTORY A BUSINESS LOUNGE

Business Lounge s nápojovým barem a relaxační zónou Jednací prostory k pronájmu Praha Moderní kancelářské zázemí virtuální kanceláře Recepční služby sídlo pro firmy
Business Lounge s relaxační zónou a nápojovým barem Jednací prostory s hodinovým pronájmem Moderní zázemí kancelářské budovy Recepční služby 7 dní v týdnu

 

OKOLÍ KANCELÁŘE "PREMIUM SÍDLO" NA ROHANSKÉM NÁBŘEŽÍ

Rohanské nábřeží, Praha 8 Pobřežní ulice, Sídlo pro firmy Pobřežní ulice, Praha 8, most

     

Pro objednání Sídla firmy, telefonní linky s živou asitentkou a sídla firmy vyplňte následující on-line objednávku nebo volejte 800 300 800

 

SÍDLO PRO FIRMY
RYCHLÉ KONTAKY
7 DNÍ V TÝDNU

Pobřežní ulice
186 00 Praha 8-Karlin

  000 000 000

SÍDLO PRO FIRMY
RYCHLÉ KONTAKTY
7 DNÍ V TÝDNU

Pobřežní ulice
186 00 Praha 8-Karlin