kurz USD EUR 24,710
 
Poskytnutí poštovní doručovací adresy v Praze pro zveřejnění a příjem poštovních a kurýrních zásilek. Vhodné např. pro eshopy a začínající projekty

Svěřenecký fond, svěřenecké fondy, založení Trustu

Svěřenecké fondy - založení svěřeneckého fondu

Svěřenecký fond (trust) je vytvářen za účelem vyčlenění majetku z vlastnictví jeho zakladatele. Důvodů vedoucích k jeho vzniku může být více. Především však slouží k zabezpečení ochrany rodinného nebo firemního majetku, veřejně prospěšným účelům (podpora universit, dětských domovů, nemocnic, útulků atd.), ale v neposlední řadě slouží třeba podpoře vašich potomků při studiu na vysoké škole.


Cena vytvoření se odvíjí od hodnoty vyčleněného majetku. V případě zájmu je nutné upřesnit:

  1. jaký majetek se bude do trustu vyčleňovat
  2. kdo bude jeho správce
  3. komu poplynou výnosy
  4. kdy trust skončí

Pokud uvedeme příklad a půjde o obchodní podíl ve společnosti - 200 000,- Kč, společnost by měla majetek ve výši 5 mil. Kč, správce bude jiná osoba než zakladatel, výnosy poplynou zakladateli a trust by byl na dobu 6 let, cena by byla 29.000 Kč bez DPH. 


V hlavních rolích zakladatel, správce a obmyšlený

Vytvořit svěřenecký fond může prakticky kdokoli, kdo se rozhodne vyčlenit alespoň část vlastního majetku s určitým záměrem. Taková osoba se automaticky stává zakladatelem svěřeneckého fondu. Majetek, který byl vyčleněn, drží a spravuje jeho správce, kterého si zakladatel může vybrat a jenž se k této činnost zavazuje, respektive musí přijmout pověření. Poslední osobou, která zde hraje důležitou roli je obmyšlený (beneficient). Je to člověk nebo organizace, kterým bude z majetku plněno.


Zřejmě nejdůležitější osobou v trojici zúčastněných, hovoříme tedy o zakladateli svěřeneckého fondu, jeho správci a obmyšleném, je sám správce. Stát se jím může každý, kdo je svéprávnou osobou, musí však dodržovat veškerá pravidla plynoucí z této funkce. Jeho povinností je doslova šetřit a rozmnožovat podstatu svěřeneckého fondu a naplňovat jeho účel. Správcem se teoreticky může stát i sám zakladatel trustu, nebo obmyšlený. V takovém případě by však bylo nezbytné zvolit ještě dalšího spolusprávce, který není ani zakladatelem ani obmyšleným, aby byla minimalizována rizika plynoucí z tohoto vztahu.


Výhodou je vznik tzv. anonymního majetku

Jak již bylo zmíněno, svěřenecký fond se zakládá z toho důvodu, aby se dosáhlo vzniku majetku, který není na nikoho vázán. Majetek většinou tvoří akcie, cenné papíry i podíly ve společnosti s ručením omezeným. Nemusí to však být pravidlem. Vlastníkem takto odděleného majetku není ani jeho správce, ani zakladatel fondu, ale ani ten, komu má být případně z tohoto fondu plněno, tedy obmyšlený. Majetek fondu musí být zapsán v předmětných oficiálních registrech, kde je registrován na svěřeneckého správce. Identita zakladatele se však nikde neuvádí. Nespornou výhodou takto odděleného majetku je, že je tzv. anonymní, což znamená, že na něj nemohou věřitelé a není tak možné jej postihnout exekucí. Navíc si zakladatel trustu tímto krokem snižuje svůj daňový základ, což logicky vede k nižším daňovým odvodům.  


Svěřenecký fond je v České republice možné dle nového občanského zákoníku založit od 1. 1. 2014. Jeho zakladatelem může být fyzická i právnická osoba. Fond je účetní jednotkou a jeho povinností je vést účetnictví a stává se daňovým poplatníkem.


Založte si svěřenecký fond s optimální strukturou s naší pomocí

Díky našim dlouhodobým zkušenostem se zakládáním trustu v ČR a dle české legislativy, vám můžeme pomoci celý proces, který je nezbytný pro založení trustu urychlit a dovést do zdárného konce. V případě, že se rozhodnete využít našich služeb při zakládání i správě svěřeneckého fondu, vyžádáme si následující doplňující informace:

 

  • Bude třeba konkretizovat, jaký majetek si přejete do trustu vyčlenit
  • Zvolit si osobu, kterou stanovíte správcem majetku
  • Určit konkrétního obmyšleného
  • Ujasnit si ke kdy vámi založený trust ukončí svoje fungování

Cena zápisu svěřeneckého fondu se vždy odvíjí od hodnoty vyčleněného majetku. Svěřenecký fond je velmi zajímavým institutem skýtající řadu možností, které lze velmi dobře využít. Stačí mít dostatek kvalitních informací a spojence, který vám s jeho založením a případně i správou bude nápomocen. S námi se vám této jedinečné příležitosti podaří plně využít.

 

Pro více informací a objednávku nás, prosím, kontaktujte na emailu office@sidloprofirmy.cz.

SÍDLO PRO FIRMY
RYCHLÉ KONTAKY
7 DNÍ V TÝDNU

Pobřežní ulice
186 00 Praha 8-Karlin

  000 000 000

SÍDLO PRO FIRMY
RYCHLÉ KONTAKTY
7 DNÍ V TÝDNU

Pobřežní ulice
186 00 Praha 8-Karlin