Poskytnutí poštovní doručovací adresy v Praze pro zveřejnění a příjem poštovních a kurýrních zásilek. Vhodné např. pro eshopy a začínající projekty

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI NOVANTIS s.r.o.

Poskytovatelem služeb je společnost AMBASADORI s.r.o., se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 24695637, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 166780.

Pokud využíváte služby AMBASSADORI s.r.o., svěřujete nám Vaše osobní údaje. Ochranu Vašich dat bereme vážně. Pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte nás na telefonu 800 300 800 nebo emailu office@sidloprofirmy.cz

POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nikdy nevyžadujeme osobní údaje, které k danému účelu nejsou potřeba .

Důvodem pro sběr těchto údajů je zajistit fungující službu a zachovat uživateli historii (například příchozích nebo odchozích zásilek) v rámci služby.

Nejvíce osobních údajů zpracováváme z poptávkového procesu, tedy když poptáváte naše služby, (sídlo, poštovní adresa, založení společnosti, po boxy a další). Určité množství údajů je povinné, jde o údaje sloužící k základní identifikaci osoby (jako název subjektu, IČ, DIČ, jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště), nebo které klienti dále uvádí ve své poptávce (e-mail, telefon, kontaktní adresa) nebo další jako IP adresa a podklady, které následně vyžadujeme pro ověření totožnosti.

Osobní údaje používáme v námi poskytovaných službách vždy pouze k účelu, ke kterému nám byly údaje sděleny a o tomto účelu vždy Uživatele transparentně informujeme.

Na vyžádání je společnost NOVANTIS s.r.o. povinna poskytnout vaše osobní údaje státním orgánům (např. Policie ČR, státní úřady v rámci prováděných kontrol, je li to nezbytné apod.).

ZPRACOVATELÉ

Společnost NOVANTIS s.r.o. je oprávněna zpracovávat osobní údaje automatizovaně i manuálně. Osobní údaje jsou/budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům nebo zástupcům společnosti NOVANTIS s.r.o., a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

Žádný zpracovatel není oprávněn využívat poskytnuté osobní údaje pro své vlastní, marketingové či jakékoliv jiné účely.

PROVOZNÍ OBCHODNÍ SDĚLENÍ

Kontaktní údaje (e-mail, případně telefon) našich klientů a uživatelů využíváme za účelem šíření sdělení týkajících se pouze našich vlastních služeb, jako informace o příchozí nebo odchozí poště, změně otevírací doby a podobně. Jedná se o sdělení navazující nebo podobné těm, které jsme již uživateli/klientovi poskytli. Tyto kontakty můžeme pro zasílání použít tehdy, pokud adresát toto využití již původně neodmítl.

Každý má právo kdykoliv zdarma odmítnout zasílání provozních sdělení zasláním zprávy na kterýkoli z kontaktů uvedeného v zápatí těchto Zásad.

Dále bychom rádi zdůraznili, že ne každá zpráva, kterou od nás dostanete, je provozním sdělením. V rámci poskytování dané služby je někdy třeba s uživateli i klienty komunikovat a při velkém množství adresátů to není možné provést jinak, než zasláním hromadného e-mailu. V rámci této komunikace tedy některé zaslané zprávy provozním obchodním sdělením nejsou (například upozornění na změnu obchodních podmínek).

COOKIES

Používáme Cookies  k rozlišování jednotlivých uživatelů přistupujících ke stránkám NOVANTIS s.r.o.. (získané informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče). V nastavení prohlížeče může uživatel zakázat používání Cookies, taková volba však bude mít vliv na správné zobrazování stránek.

JAK OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNÍME

Osobní údaje jsou pod stálou kontrolou, a to jak elektronickou, tak i fyzickou. Máme aplikovány moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy, zajišťující maximální možnou ochranu dat. Máme nastaveno řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťujeme ochranu dat před neoprávněným přístupem. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

PRÁVO NA KONTROLU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte právo kdykoli online prostřednictvím webu asistrentka24:cz získat náhled na osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány.

KAMEROVÝ SYSTÉM Z DŮVODU OCHRANY VAŠICH ZÁSILEK

Z důvodu ochrany a zabezpěčení proti zneužití a krádeži zásilek klientů je využíván kamerový systém. Pořizování záznamů musí korespondovat s důležitými, právem chráněnými zájmy správce (např. ochranou před krádeží). Záznamy tak mohou být využity pouze v souvislosti se zjištěním události, která poškozuje tyto důležité, právem chráněné zájmy správce. Přípustnost využití záznamů pro jiný účel musí být omezena na významný veřejný zájem, např. boj proti pouliční kriminalitě. Záznamy jsou archivovány vždy po dobu 1 měsíce a následně dochází k jejich automatickému mazání. Provozovatelem systému je společnost ZONT s.r.o..

Právo na opravu

Pokud zjistíte, že jsou Vaše osobní údaje nepřesně či chybně zpracovávány, máte právo neprodlenou opravu. Žádost je možné zaslat e-mailem na office@sidloprofirmy.cz.

Právo na výmaz a právo být zapomenut

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány z důvodu plnění nějakého účelu a již nejsou pro daný účel potřebné, budou smazány. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu a souhlas odvoláte, osobní údaje, kde jsme v pozici správce, budou vymazány. Zde je třeba uvést, že právo na výmaz není absolutní a pokud máme nějakou objektivní povinnost data dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování. Žádost je možné zaslat e-mailem na office@sidloprofirmy.cz.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud:

  • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k ověření osobních údajů
  • zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz, žádá místo toho o omezení jejich použití
  • jako správce již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
  • jste jako subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Žádost je možné zaslat e-mailem na office@sidloprofirmy.cz.

Právo na ochranu soukromí

Pokud uživatel/klient/zákazník zjistí nebo se domnívá, že AMBASSADORI s.r.o. provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat AMBASSADORI s.r.o. o vysvětlení nebo požadovat, aby AMBASSADORI s.r.o.. odstranila tento stav.

KONTAKTY

e-mail: office@sidloprofirmy.cz, +420226802816

PREMIUM SÍDLO PRO FIRMY
MŮŽETE NAVŠTÍVIT
7 DNÍ V TÝDNU

Pobřežní ulice
186 00 Praha 8-Karlin

  000 000 000

PREMIUM SÍDLO PRO FIRMY
OTEVŘENO
7 DNÍ V TÝDNU

Pobřežní ulice
186 00 Praha 8-Karlin