kurz USD EUR 24,700
 
Poskytnutí poštovní doručovací adresy v Praze pro zveřejnění a příjem poštovních a kurýrních zásilek. Vhodné např. pro eshopy a začínající projekty

Změna jednatele ve společnosti

Změna jednatele společnosti probíhá přes návrh na změnu na rejstříkovém soudě podle místa příslušnosti aktuálního sídla. V případě, že je místo společnosti v Praze, návrh na soud je podáván na Městském soudě v Praze.

Při změně jednatele je nutné rozlišit, zda je společnost vlastněna jedním čí více společníky.

Pokud je společnost vlastněna jedním společníkem, ať již fyzickou nebo právnickou osobou, ke změně sídla postačí rozhodnutí jediného společníka.

V tomto případě tedy není nutný notářský zápis. Pokud je však společnost vlastněna více společníky, je nutné svolat valnou hromadu a změnu jednatele provést formou notářského zápisu.

Ke změně jednatele je tak nutné spolu se samotným návrhem na změnu jednatele přiložit i:

  • Rozhodnutí jediného společníka, nebo notářský zápis o jeho změně
  • Kolek 2.000 CZK

 

Vše rádi vyřídíme dle plné moci jak na rejstříkovém soudě, tak u notáře. Pokud:

a) je společnost vlastněna jedním společníkem a dle stanov nebo zakladatelského dokumentu není nutný notářský zápis:
Vyřízení změny jednatele v OR naší firmou: konečná cena 2.000 CZK + poplatky soudu 2.000 CZK
O změně jednatele rozhodne jediný společník a toto rozhodnutí nemusí být formou notářského zápisu.

b) je společnost vlastněna více společníky nebo dle stanov nebo zakladatelského dokumentu je nutný notářský zápis:
Kompletní vyřízení změny jednatele v OR naší firmou včetně valné hromady: konečná cena 7.100 CZK + poplatky soudu 2.000 CZK (Cena notářského zápisu je v ceně. Cena každého stejnopisu navíc je 120 CZK / strana a 36 CZK / příloha, cena opisu je 36 CZK / strana (ceny jsou konečné))
 

Soud je v povinen rozhodnout nejpozději do 30 dnů od podání návrhu.

 

 

Pro více informací a objednávku nás, prosím, kontaktujte na emailu office@sidloprofirmy.cz.

 

 

SÍDLO PRO FIRMY
RYCHLÉ KONTAKY
7 DNÍ V TÝDNU

Pobřežní ulice
186 00 Praha 8-Karlin

  000 000 000

SÍDLO PRO FIRMY
RYCHLÉ KONTAKTY
7 DNÍ V TÝDNU

Pobřežní ulice
186 00 Praha 8-Karlin