kurz USD EUR 25,340
 
Poskytnutí poštovní doručovací adresy v Praze pro zveřejnění a příjem poštovních a kurýrních zásilek. Vhodné např. pro eshopy a začínající projekty

Změna sídla společnosti

Změna sídla společnosti probíhá na rejstříkovém soudě podle místa příslušnosti aktuálního sídla. V případě, že je místo společnosti v Praze, návrh na soud je podáván na Městském soudě v Praze.

Při změně sídla je nutné rozlišit, zda je ke změně sídla nutná změna zakladatelského dokumentu či nikoli. Pokud nedochází k jeho změně, sídlo společnosti je možné provést bez nutnosti notářského zápisu a valné hromady. Pakliže by ke změně zakladatelského dokumentu docházelo, je nutné sepsat u notáře notářský zápis o změně sídla společnosti a tento notářský zápis přiložit k návrhu na rejstříkový soud.

Ke změně sídla je tak nutné spolu se samotným návrhem na změnu sídla přiložit i:

  • Originál výpisu z katastru (ne starší 3 měsíců osvědčující vlastnické právo k prostorám, do nichž společnost umísťuje své sídlo)
  • Souhlas majitele budovy s umístěním sídla
  • Kolek 2.000 CZK
  • (případně notářský zápis ohledně změny sídla)

 

Vše rádi vyřídíme dle plné moci jak na rejstříkovém soudě, tak u notáře. Pokud

a) není nutná změna zakladatelského dokumentu:
Vyřízení změny sídla v OR naší firmou: konečná cena 2.000 CZK + poplatky soudu 2.000 CZK
O změně sídla rozhodne statutární orgán (jednatel, představenstvo, ….) a toto rozhodnutí nemusí být formou notářského zápisu

b) je nutná změna zakladatelského dokumentu:
Kompletní vyřízení změny sídla v OR naší firmou včetně valné hromady: konečná cena 7.100 CZK + poplatky soudu 2.000 CZK (Cena notářského zápisu je v ceně. Cena každého stejnopisu navíc je 120 CZK / strana a 36 CZK / příloha, cena opisu je 36 CZK / strana (ceny jsou konečné))


Pokud je potřeba provést změnu zakladatelského dokumentu. K této změně je potřeba rozhodnutí valné hromady, a to nejméně 2/3 všech společníků nebo souhlas všech společníků. Toto rozhodnutí musí být přijato formou notářského zápisu.

Pokud se bude jednat o společnost s více společníky, je nutné určit, zda se jednání zúčastní všichni společníci nebo pouze jeden na základě plných mocí. Důležité je zkontrolovat v zakladatelské listině, zda může jednatel zastupovat společnost či nikoli. S sebou na jednání budete potřebovat:

  • zakladatelský dokument (postačí scan stejnopisu nebo verze z elektronické podoby ve sbírce listin na justice.cz – bývá většinou online dostupný)
  • stanovy společnosti (v některých případech je nutné je doložit)

Soud je v povinen rozhodnout nejpozději do 30 dnů od podání návrhu.

 

Poté, co dojde ke změně sídla v obchodním rejstříku, jste povinni ohlásit změnu sídla: (bývá v některých případech například na ŽÚ automatické, ale přesto doporučujeme ohlášení například datovou schránkou):

  • na finančním úřadu - do 15 dnů od změny sídla firmy
  • na živnostenském úřadu-  do 15 dnů od změny sídla firmy
  • na zdravotní a sociální pojišťovně - Do 8 dnů od změny sídla firmy
  • na katastru nemovitost-  pokud společnost vlastní nemovitost

 

 

Pro více informací a objednávku nás, prosím, kontaktujte na emailu office@sidloprofirmy.cz.

 

SÍDLO PRO FIRMY
RYCHLÉ KONTAKY
7 DNÍ V TÝDNU

Pobřežní ulice
186 00 Praha 8-Karlin

  000 000 000

SÍDLO PRO FIRMY
RYCHLÉ KONTAKTY
7 DNÍ V TÝDNU

Pobřežní ulice
186 00 Praha 8-Karlin