kurz USD EUR 24,700
 
Poskytnutí poštovní doručovací adresy v Praze pro zveřejnění a příjem poštovních a kurýrních zásilek. Vhodné např. pro eshopy a začínající projekty

Úprava procesů a informačního systému

Vážení zákazníci, rádi bychom Vás informovali o změnách a vylepšeních v rámci projektu SIDLO PRO FIRMY CZ a navazujících služeb. Vstupem do projektu SIDLO PRO FIRMY CZ je naším cílem stabilizace a další rozvoj služeb.

Vedle plánovaných úprav ITC infrastruktury se zaměříme na poskytování služeb klientského servisu, tak abychom minimalizovali dopad opatření přijatých vládou ČR za účelem zabránění šíření Covid 19. Z tohoto důvodu jsme dočasně byli nuceni posunutou termín otevření nového kontaktního centra a novým proškoleným týmem pracovníků klientského servisu.

Aktuálně se zaměřujeme na modifikace informačního systému a dovolíme si Vás požádat o trpělivost během úprav aplikací, zejména portálu Asistentka24. V nejbližší době plánujeme uvést na trh nové služby a opětovně pokračovat v nabízení konkurenčních služeb se stabilními a spolehlivými partnery na trhu.

Vaše SIDLO PRO FIRMY

 

 

Dear customers, we would like to inform you about changes and improvements within the project SIDLO PRO FIRMY CZ and related services. By entering the project SIDLO PRO FIRMY CZ, our goal is to stabilize and further develop our services.

In addition to the planned ITC infrastructure modifications, we will focus on providing customer service to minimize the impact of measures taken by the Czech government to prevent Covid 19 from spreading.

We are currently focusing on modifications to the information system and would like to ask you for your patience while editing applications, especially the Asistentka24 portal. We plan to launch new services in the near future and continue to offer competitive services with stable and reliable partners in the market.

Your SIDLO PRO FIRMY CZ

SÍDLO PRO FIRMY
RYCHLÉ KONTAKY
7 DNÍ V TÝDNU

Pobřežní ulice
186 00 Praha 8-Karlin

  000 000 000

SÍDLO PRO FIRMY
RYCHLÉ KONTAKTY
7 DNÍ V TÝDNU

Pobřežní ulice
186 00 Praha 8-Karlin