kurz USD EUR 25,340
 
Poskytnutí poštovní doručovací adresy v Praze pro zveřejnění a příjem poštovních a kurýrních zásilek. Vhodné např. pro eshopy a začínající projekty

POSKYTNUTÍ SÍDLA SPOLEČNOSTI A FIRMY

Virtuální kancelář a sídlo firmy v Praze, Brně, Ostravě, v Českých Budějovicích, na Slovensku jako konkurenční výhoda

virtuální kancelář Praha 8Základem úspěchu mnoha firem je efektivita nákladů a minimalizace výdajů spojených s umístěním sídla na prestižní adrese v Praze a v dalších městech. Pro mnoho projektů a podnikání je zásadní důvěryhodná image celého podniku. Vliv na to, jak firma bude na trhu působit, má její vystupování, již vytvořené projekty, logo firmy a v některých případech především sídlo firmy.

Při zřizování právnické osoby, tedy společnosti, musí být určeno její sídlo. Sídlo firmy je otázkou prestiže, jestliže klienti vidí, že firma má v obchodním rejstříku zapsanou adresu, která je dobře umístěna, jejich zájem může vzrůst o mnoho procent. Jenže ne v každém případě si firma, například začínající, může dovolit pronajmutí lukrativních prostor, které by zcela vyhovovaly jejich potřebám. V takové situaci lze využít našich služeb, kdy nabízíme služby poskytnutí obchodní adresy na doručování písemností a poskytování různých administrativních služeb až po poskytnutí sídla pro firmy.

Mezi další subjekty, kterým se nevyplatí kupovat či pronajímat vlastní prostory a zajišťovat vlastní administrativu, patří společnosti, které expandují do dalších lokalit.

 

Služba Poskytnutí sídla společnosti Praha, Brno, Ostrava, České Budějovice, Slovensko zahrnuje:

 • Poskytnutí sídla pro společnost nebo místa podnikání pro OSVČ na adresách - Praha 1 - Vojtěšská Praha 4 - Kloboučnická Praha 6 - Za Hládkovem Praha 8 - Pobřežní Praha 10 - Dopravní Praha 10 - V Dolině Brno - Nové Sady Ostrava - Sokola Tůmy České Budějovice - Mánesova Slovensko pro potřeby zápisu sídla společnosti do obchodního rejstříku a pro kontakt s orgány státní správy
 • Označení sídla společnosti (nebo místa podnikání) v souladu s živnostenským zákonem
 • Přístup do zákaznického portálu Asistentka24.cz 24/7 s přehledem došlé pošty, zásilek, vzkazů, nastavením parametrů přeposílání zásilek. přeheledy faktur a úhrad služeb, dobíjení kreditu na služny a online platba za služby přes Internet
 • Služby recepce v pracovní době s vyřizováním vzkazů (do 10ti vzkazů za den, další za příplatek)
 • Možnost krátkodobého pronájmu jednací místnosti
 • Příjem a uložení poštovních nebo kurýrních zásilek (v případě, že si klient nezřídí dosílku). Kurýrní zásilky jsou přijímány pouze na Praze 8 (centrála) a v Brně.
 • Zasílání informace o nově došlé zásilce na SMS nebo na e-mail
 • Uschování doručených zásilek až po dobu 365 dní (po dohodě lze i déle)
 • Přeposílání zásilek po České republice a do zahraničí (dle aktuálního ceníku)
 • Možnost krátkodobého pronájmu jednací místnosti v centrále Praha 8 (4 místná) s audiovizuální technikou - 1 hodina za 200 Kč. V ceně nealkoholické nápoje, káva, čaj. Pro klienty 3 hodiny měsíčně zdarma a pronájem pro každé jednání s finančním úřadem zdarma!
 • K dispozici je rovněž větší jednací místnost v centrále Praha 8 pro 6 osob. Kompletní přehled jednacíh prostor, vybavení a služeb je zde.


Čím jsme jiní? Nejsme jen virtuální kanceláří...

Mějte u nás šanon s doklady, razítko nebo vizitky. Nejsme jen virtuální kancelář, jsme Vaše Office centrum. A navíc ušetříme Vaši cestu na poštu - DOPISY ONLINE - naše offfice centrum se postará o poslání dopisů a zásilek u České pošty, ať už jste kdekoli.

 

Při uzavření smlouvy od nás dostanete:

 1. notářsky ověřený Souhlas s umístěním sídla (nebo místa podnikání pro OSVČ)
 2. podepsanou smlouvu, všeobecné obchodní podmínky a daňový doklad o úhradě
 3. aktivní přístupové údaje pro přihlášení do portálu Asistentka24.cz
 4. označení sídla firmy nebo místa podnikání na budově v souladu s živnostenským zákonem

 

Objednat virtuální kancelář či sídlo pro firmu...

 

Živá asistentka s telefonním číslem pro vaší firmu

Máte zájem si zřídit ke službě sídla firmy ještě vlastní telefonní linku s živou asistentkou a přebíráním vzkazů? Pak se podívejte na balíčky služeb sídla a virtuální kanceláře >>

 

Srovnání včech programů SIDLAPROFIRMY.cz

Detailní srovnání jednotlivých balíčků služeb virtuální kanceláře naleznete na této stránce >>.

Všechny balíčky služeb: SÍDLO FIRMY I SÍDLO FIRMY A SLUŽBY VIRTUÁLNÍ KANCELÁŘE I POUZE DORUČOVACÍ ADRESA

 

 

Co získáte pronájmem sídla pro společnost?

Vše probíhá tak, že si  u nás Vaše společnost za tříměsíční, měsíční nebo roční poplatek pronajme adresu, kterou může v obchodním rejstříku uvést jako sídlo společnosti. Ve skutečnosti však kanceláře Vaší společnosti mohou ležet v úplně jiném městě nebo na jiné adrese. Spolu s poskytováním lukrativní adresy Vaší firmě zajišťujeme kancelářskou činnost, jako je například evidence doručené pošty, zaslání veškeré korespondence na doručovací adresu společnosti a také označení společnosti v nemovitosti.


Stabilní sídlo firmy na adrese v Praze

Služby pronájmu adresy pro umístění sídla firmy využívají například firmy, jež po dlouhá léta sídlily v určitých lokalitách, a změna sídla firmy by přinášela zbytečné administrativní potíže. Pro tyto společnosti je tedy výhodnější vyřizovat veškerou administrativu na stejných úřadech a institucích, které k danému místu náleží a na které byly zvyklé. Mezi další důvody může patřit zájem na daňových odvodech tam, kde se sídlo nachází.

Poskytnutí sídla pro firmy a společnosti je i výhodou pro společnosti, jež k provozu potřebují větší prostory, které v konkrétním městě nelze sehnat nebo spíše finančně zvládnout. Pronajmutí sídla společnosti v centru Prahy je pro ně tedy výhodnější, než pronájem celé nemovitosti. Mezi další klienty naší společnosti patří i společnosti, které z různých důvodů častěji mění místo své působnosti, ale změna sídla firmy by nebyla vhodná z hlediska důvěryhodnosti a administrativních úkonů.

 

Úspora nákladů spojená s pronájmem sídla pro společnost 

Využívání výše zmíněných služeb má neopomenutelné finanční výhody, které mohou značně ulehčit finanční náročnosti chodu společnosti, ale také dobré vystupování mezi obchodními partnery a klienty. Vedle pronájmu sídla společnosti můžete využít i krátkodobého pronájmu  kancelářských prostor pro obchodní jednání. Lze využít i služeb cateringu. To může značně ulehčit čas faktických zaměstnanců společnosti, kteří již nemusí obtelefonovávat firmy poskytující občerstvení a zajišťovat předměty, které na obchodních setkáních nemohou chybět. Využívání administrativních služeb lze promítnout do personálního složení společnosti a ulevit tedy finančnímu rozpočtu. Úschova a následné přeposílání korespondence probíhá rychle a profesionálně. Naší výhodou je i online správa doručené pošty, což vede také k velké úspoře času.

 

Výhody pronájmu a poskytnutí sídla společnosti

Důvodů, proč zvolit námi nabízený pronájem sídla firmy je mnoho, a díky poptávce po těchto službách je na místě počítat se zvyšováním komfortnosti služeb a vysokou profesionalitou na straně poskytovatelů.

Poskytnutí sídla je ideální pro začínající či teritoriálně nevhodně umístěné společnosti.

 

Současná právní úprava problematiky sídla společnosti dle obchodního, občanského a živnostenského zákona:

S účinností k 20. červenci 2009 parlament České republiky přijal zákon č. 215/2009 Sb., který (mimo jiné) novelizoval znění § 19c občanského zákoníku týkající se sídla společností tak, že nová právní úprava přináší právo pro právnické a i fyzické osoby zvolit si svobodně své sídlo a to i odlišně od místa, kde je její skutečná správa. Tímto uzákoněním uvedl znění § 19c občanského zákoníku do souladu s právem Evropských společenství upravujícím svobodu usazování se společností v rámci území členských států EU.

 

Novelizované znění § 19c občanského zákoníku v aktuální podobě: „§ 19c

(1) Při zřízení právnické osoby se určí její sídlo. Sídlo právnické osoby nesmí být v bytě, pokud to odporuje povaze právnické osoby nebo rozsahu její činnosti.

(2) Zapisuje-li se právnická osoba do veřejného rejstříku, postačí, uvede-li její zakladatelský dokument název obce, kde je sídlo právnické osoby. Plnou adresu sídla navrhne právnická osoba zapsat do veřejného rejstříku.“

(3) Každý se může dovolat skutečného sídla právnické osoby. Proti tomu, kdo se dovolá sídla zapsaného ve veřejném rejstříku, nemůže právnická osoba namítat, že má skutečné sídlo v jiném místě.“

 

Uživatelé služby pronájmu adresy sídla společnosti jsou povinni splnit následující zákonné podmínky:

 1. Povinnost viditelně označit obchodní firmou, popřípadě názvem, nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem objekt, v němž má místo podnikání.
 2. Předložit k ohlášení živnosti doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo. K doložení právního titulu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, které Vám poskytneme.
 3. Zajistit přebírání písemností zasílaných na adresu sídla společnosti. V případě zájmu zařídíme potřebné úkony za Vás jako službu navíc k poskytnutí sídla.

V případě zájmu zařídíme potřebné úkony za Vás jako službu navíc k poskytnutí sídla.

Objednat virtuální kancelář či sídlo pro firmu...

SÍDLO PRO FIRMY
RYCHLÉ KONTAKY
7 DNÍ V TÝDNU

Pobřežní ulice
186 00 Praha 8-Karlin

  000 000 000

SÍDLO PRO FIRMY
RYCHLÉ KONTAKTY
7 DNÍ V TÝDNU

Pobřežní ulice
186 00 Praha 8-Karlin