kurz USD EUR 24,700
 
Poskytnutí poštovní doručovací adresy v Praze pro zveřejnění a příjem poštovních a kurýrních zásilek. Vhodné např. pro eshopy a začínající projekty

Blog

Komu je poskytnutí sídla společnosti v Praze určeno?

Služba poskytnutí sídla firmy a virtuální kancelář je určena pro klienty, kteří chtějí mít sídlo firmy v Praze, dále např. nepotřebují pro své podnikání fyzické sídlo firmy  a nebo mají problém získat povolení vlastníka pronajatých prostor k zápisu sídla firmy do obchodního rejstříku. Další nespornou výhodu je technické zázemí a kompletní servis virtuální kanceláře se sídlem v centru Prahy.

 


Co je to Sídlo společnosti?

Sídlem právnické osoby je adresa zapsaná jako její registrační sídlo v obchodním rejstříku. Poskytování sídla v Praze Vám v nejvyšší kvalitě zajistí SIDLOPROFIRMY.cz. Vedle náležitostí sídla Vám poskytneme služby virtuální kanceláře a pronájem jednacích prostor.

 

Sídlo Evropské společnosti (SE)

Evropská akciová společnost je forma nadnárodní společnosti s právní subjektivitou. K SE se přistupuje tak, jako by se jednalo o akciovou společnost založenou podle práva členského státu, ve kterém má sídlo. Český stát ukládá evropským společnostem založeným v českých podmínkách povinnost mít skutečné sídlo v místě sídla zapsaného (sídlo musí být určeno adresou, kde právnická osoba skutečně sídlí). Více informací >>

 

Sídlo Korporace (Sídlo obchodní společnosti a sídlo družstva)

Veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným a akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva - OBCHODNÍ KORPORACE. Sídlo zapsané do obchodního rejstříku má zásadní význam, každý se však může dovolat skutečného sídla. Při změně sídla z České republiky do zahraničí je třeba tento záměr zveřejnit, k čemuž je zapotřebí uvedení adresy nového sídla a právní formy společnosti, a to minimálně 3 měsíce před předpokládaným přemístěním. Více informací >>

 

Sídlo Akciové společnosti

Ke změně sídla nebo založení akciové společnosti je zapotřebí dokument dokládající právní dúvod užívání daných prostor, tedy písemný souhlas vlastníka nemovitosti (nebo jeho zástupce dle plné moci). Tento souhlas musí být notářsky ověřený a nesmí být starší 3 měsíců. Více informací >>

SÍDLO PRO FIRMY
RYCHLÉ KONTAKY
7 DNÍ V TÝDNU

Pobřežní ulice
186 00 Praha 8-Karlin

  000 000 000

SÍDLO PRO FIRMY
RYCHLÉ KONTAKTY
7 DNÍ V TÝDNU

Pobřežní ulice
186 00 Praha 8-Karlin